313-3D-fabric-object-web.jpg

Fabric Objects 2017, 190x60x5 cm. 180x60x4 cm. 210x60x10 cm. 210x60x10 cm. Fabric and wood

308-circuit-and-coagulation-web.jpg

Circuit and Coagulation 2017, 160x100x30 cm.

Fabric, wood, iron and silicone.

324-3D-circuit-and-c-close-up-web.jpg

Circuit and Coagulation, close up.

Brown-draped-web.jpg

252-3D-subject-object-web.jpg

Subject Object 2017

Sensation-web.jpg

Sensation 2017, 120x25x25 cm. rabbit skin and foam.

3D Female

Viborg Kunsthal

Gruppeudstillingen 3D Female præsenterer ni markante samtidskunstnere, der på hver deres måde arbejder med og udfordrer de tre dimensioner

gennem installationer, skulptur og objekt. Med et bredt spektrum af materialer - fra mos, papkasser, gips, makeup, fotografi og stof til ler -

arbejder Sian Kristoffersen, Annesofie Sandal, Charlotte Thrane, Johanne Skovbo Lasgaard, Lene Baadsvig Ørmen, Marianne Jørgensen, Pernille Kapper Williams,

Valérie Collart og Louise Sparre alle med den materialitet

og kropslighed, de tre dimensioner opfordrer til.

Som udstillingens kurator Louise Sparre udtrykker det: De tredimensionelle værker er et modsvar på al den tid, som vi tilbringer foran noget todimensionelt

– en computer, mobiltelefon eller en fladskærm. Vi har distanceret os fra det kropslige og muligvis også fra følelsen af at være fysisk tilstede i verden.

Med udstillingen sættes der fokus på det fysiske, det der eksisterer lige dér foran en, materialiteten og på en kropslig forankring i en foranderlig verden.

 

Udstillingens ni kunstnere bringer således hver deres forståelse af tredimensionalitet, kropslighed og tilstedeværelse i verden ind i deres værker

– og derved bliver deres eget køn et tema i udstillingen. For alle kunstnerne er arbejdet med kroppen, formen, objektet og sanseligheden således centralt.

Resultatet er blevet en helstøbt, fysisk og meget sanselig udstilling, der præsenterer beskueren for et nuanceret billede af den tredimensionelle samtidskunst.

Samtidig er det en udstilling, der afspejler samtidskvinden med mange af de facetter, hun er sammensataf. Hun rummer power og energi, det poetiske,

erindringen, omsorgen, det erotiske, i høj grad det feminine, det dramatiske – lyset og mørket

- det naturlige kontra det kunstige.

 

(kun mine egne værker er præsenteret her) 

Se Viborg Kunsthal website for flere værker

supported by